Marian Paździoch

Marian Paździoch

Marian Paździoch Marian Paździoch, wł. Marian Heinrich Gottlieb Paździoch von Bibersztajn (w niniejszej wartości Ryszard Kotys) – bawi się sprzedawaniem gaci na bazarze. Jest grubo po sześćdziesiątce. Ma żonę Helenę, która zawsze go opieprza. W starożytnych etapach jest zdolny, mendowaty i sprytny, w dzisiejszych zaś trzyma zgodę ze własnym sąsiadem, Ferdkiem, z jakim ściga się […]

Zobacz więcej